imgPro
UiSTB3308T Type 1

กล่องเพียงอย่างเดียว ไม่มีช่องรายการ ลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามใจ
เริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท

฿1,200.00
imgPro
UiSTB3308T Type 2

กล่องรับสัญญาณ ดูฟรี! ช่องรายการชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดอายุการใช้งาน

฿2,800.00
NT Store