imgPro
UiSTB3308T Type 1

กล่องเพียงอย่างเดียว ไม่มีช่องรายการ ลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามใจ
เริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท

฿1,200.00
imgPro
UiSTB3308T Type 2

กล่องรับสัญญาณ ดูฟรี! ช่องรายการชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดอายุการใช้งาน

฿2,800.00
imgPro
Smart Bulb Wi-Fi

ควบคุมหลอดไฟผ่าน WiFi

฿296.00
imgPro
Smart Camera C1

กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

฿984.00
imgPro
Smart Air Purifier A2

เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

฿2,886.00
NT Store